duyurular

   Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Senatosu'nun 15.06.1993 tarih ve 5/8 kararı ile YÖK'e teklifte bulunulmuş, YÖK Yürütme Kurulu'nun 14.07.1993 tarihli toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı, konuda değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulması uygun görülmüştür. 1993 yılında faaliyetine başlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Eski Rektörlük Binası, Giriş Kat 201 No'lu odada, alanında deneyim sahibi 3 Öğretim Görevlisi ile birlikte halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nün amacı; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri'ni benimsetmek; Atatürk'ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktır. O'nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu'nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklamak; konuları işlerken mümkün olduğunca görsel malzemelerden de yararlanarak, sergiler açmak; film, dia sunumları ve benzeri etkinliklerle konuların daha kalıcı ve kolay anlaşılırlığını sağlamaktır. Bu amaçla toplantılar, panel ve konferanslar düzenlemek; bir taraftan kendisine "Bilimde Çağdaş, Düşüncede Özgür" olmayı ana ilke edinmiş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olarak, öğrencilerini bu temel üzerinde bilinçlendirmek suretiyle, vatanımızın aydınlık geleceğinin genç unsurları olan bir gençlik yetiştirirken, aynı zamanda bu etkinlikleri, ilköğretimden üniversitelere kadar diğer eğitim kurumlarına da taşımaktır. Yılın belirli tarihlerinde, ilgili konular hakkında paneller, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek, bilgilendirme yazıları yazmak, Atatürkçü Düşünceyi ve bu düşünceyi topluma anlatmayı ve öğretmeyi hedefleyici toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak bölümün faaliyetleri arasında yer almaktadır.


   Nihayet; "Atatürkçü Yaşamak, Atatürkçe Yaşamak" yolunda kararlı bir gençliğin dinamik gücüyle, çağdaş, demokrat, laik bir sosyal hukuk devleti olan, ulusu ve ülkesiyle bölünmez Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü sonsuza kadar sürdürecek temelleri korumak ve kollamak üzere, her türlü bilimsel araştırma ve geliştirme yolunda çabalarda bulunmak; Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü'nün görevleri arasındadır.